လူတိုင်း မသိကြသေးတဲ့ ဒီစကားတစ်ခွန်းရဲ့ အဓိပ္ပါယ်အမှန်


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.