ငွေသား ၆ သိန်းပါတဲ့ ပိုက်ဆံအိတ် Taxi ပေါ်မှာ မေ့ကျန်ခဲ့သောအခါ…


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.