ဓမ္မရံကြီးဘုရား အနောက်မှာ စုံတွဲတစ်တွဲ ချွေးပြန်ပြီး ဟိုကြည့်ဒီကြည့် လုပ်နေလို့ မေးတဲ့အခါ


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.