တစ်ရက်ကို (၁) ပေါင် ဝိတ်ကျစေတဲ့ ဂျင်းပန်းသီး ဖျော်ရည်လုပ်နည်း


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.