မြန်မာငွေ သိန်း (၁၂၀) တန် ဆိုလာကားတွေ လာတော့မယ်


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.