ရေနွေးဖြင့်‌ရေချိုးခြင်း ကောင်းကျိုးနှင့်အပြစ်


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.