တကယ့် တော်ဝင်မျိုးနွယ်တွေမှသာ စားသုံးခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ မြန်မာ့ရှေးခေတ် ရာဇဝင်အကြောင်း သိကောင်းစရာ


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.