ဂုတ်ထိပ်တံတားဟာ ကမ္ဘာကျော်ပေမဲ့ တံတားအောက်က ဂူအကြောင်းကတော့ လူသိပ်မသိသေးတဲ့ အကြောင်းအရာပါ


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.