နားစည်ပေါက် နားလေထွက် နားကိုက်သောသူတို့အတွက် ဆေးနည်း


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.