ဦးအောင်ဇေယျနှင့် မယ်ယွန်းစံသည် ရွာသူကြီးဘ၀ကတည်းက မရှိအတူရှိအတူ လက်တွဲ၍ ဘဝကို ရုန်းကန်ခဲ့ကြသောငယ်လင် ငယ်မယား ဖြစ်၏။


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.