ကျေးလက်နေ လူပျိုကာလသားများ ညနေခင်းအလုပ် အကိုင်ပြီးဆုံးချိန်တွင် ရွာတွင်းသို့ ဝင်ကာ….


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.