အိမ်သုံးလက်ဖက်‌‌ခြောက်ကိုသုံးပီး ဆံပင်ဖြူတာနဲ့ နီကြောင်ကြောင်ဖြစ်တာကို ပြန်နက်သွားစေသောနည်း


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.