အိမ်ရှင်မတို့အကြိုက်သံပုရာပေါင်းနည်းမျိုးစုံ ငါးသံပုရာပေါင်း ပုဇွန်သံပုရာပေါင်း ငါးဖယ်လုံးသံပုရာပေါင်း၊ ဘဲဥသံပုရာပေါင်း ၊ကြက်ပေါင်းသံပုရာ အစုံအလင်စုစည်းမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.