အိမ်ရှင်မတို့အတွက်အလွယ်ကူဆုံး ထမင်းပေါင်းနည်း ကြက်ဆီထမင်းချက်နည်း ဒံပေါက်ချက်နည်း စုစည်းမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.