ရုံးတက်ပြီး ၈ နာရီ အိပ်ပေးရုံဖြင့် ဝင်ငွေ သိန်း ၂၀ ရမယ့် အလုပ်အကိုင်


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.