ဆရာကြီး ဦးအောင်သင်း အမေး၊ သရုပ်ဆောင် ဦးကျော်ဟိန်း အ​ဖြေ ( ဆေးဖြတ်ခဲ့ပုံအကြောင်း )


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.