ပဲမျိုးစုံနှင့်ပက်သက်ပြီး ထမင်းစားကောင်းစေမယ့် ပဲဟင်းချက်နည်း (၁၂) မျိုး စုစည်းမျှဝေလိုက်ပါတယ်နော်


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.