ဆရာဝန်က ကျောက်ကပ်ရောဂါကြောင့် ၆လသာခံတော့မည်ဟု ပြောသော်လဲ မြန်မာ့ဆေးနည်းဖြင့် ကျားမုတ်ဆိတ်တွေ့သွားသောအခါ


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.