ကလေးငယ်တွေကို ကလိယားထိုး၍စနောက်ခြင်းက သိပ်ကို အန္တရာယ်များသည်။


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.