ငါးဖယ်ချက်နည်းအစုံ (၁၂) ငါးဖယ် သုပ်နည်း ကြော်နည်း ချက်နည်း အစုံမျှဝေပေးပါတယ်နော်


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.