သွေးလွန်တုတ်ကွေးကို ကာကွယ်သည့်အနေဖြင့် နဂါးမောက်သီးကိုစားသုံးနိုင်သည်။


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.