ချိုစိမ့်စိမ့်အရသာနဲ့စားကောင်းစေမယ့် ကန်စွန်းဥဆနွင်းမကင်းပြုလုပ်နည်းလေးပါ.. လုပ်နည်းအဆင့်ဆင့်ပုံအောက်တွင်ရေးသားထားပါတယ်


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.