ခုန်ချပြီး ပြန်တက်နိုင်ရင် ဒေါ်လာ (၂) သန်း ရမယ်


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.